Osiguranje provođenja kvalitetnih mjera zaštite od nasilja u porodici

12.08.2021 održana je prva sesija izgradnje povjerenja između pružaoca usluga i romske zajednice kada je u pitanju zaštita od nasilja. Marginalizovane zajednice poput romske izložene su povećanom riziku kada je riječ o rodno-zasnovanom nasilju. Romkinje unutar ovih zajednica nalaze se u još težem položaju jer su žrtve dvostruke diskriminacije i kao žene i kao pripadnice etničke manjine. Zbog niskog stupnja obrazovanja i nepismenosti Romkinje koje svakodnevno doživljavaju nasilje, nemaju osnovne informacije o dostupnim uslugama i mehanizmima zaštite. Takođe, dodatni problem predstavlja i nepovjerenje u institucije koje su prepoznate u romskim zajednicama kao službe zaštite poput Policije i Centra za socijalni rad, a da nisu informisane o drugim kvalitetnim uslugama koje se pružaju u okviru zakonskih normi. Cilj ovih sastanak jeste prevazilaženje ovih prepreka , posebno izgradnja povjerenja između pružaoca usluga i romske zajednice u cilju osiguravanja i provođenje kvalitetnih mehanizama zaštite od nasilja.
Sesija je održana u sklopu projekta "Prevencija nasilja u romskim zajednicama" uz finansijsku podršku Grada Tuzla.
Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga